Tuesday, February 8, 2011

Maraming Salamat Sa Iyo

Alam ko na ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya kahit paulit-ulit ka pang magparamdam, wala nang mababago sa mga desisyon ko. Kahit magkita pa tayo, hindi na ako apektado. Bagamat masakit ang nakaraan, itinuturing pa din kitang kaibigan. Maraming salamat sa nakaraan na tinatawanan ko na lang sa ngayon. Kung hindi dahil doon, baka hindi ko natatamasa ang saya na nararamdaman ko ngayon. Madami akong natutunan sa nakaraan, at ang lahat ng iyon ay sa tulong mo.

 

Maraming salamat, kaibigan.

No comments: