Tuesday, January 4, 2011

Flashing

Ang dali lang pala mag-flash ng Samsung phone... ^_^

I therefore conclude, lagi na akong magmamanual update ng firmware ko... :)

No comments: