Thursday, February 12, 2009

Walang Kwentang Blog

"Iba ang walang ginagawa sa gumagawa ng wala. Aba, mahirap ata ang gumawa ng wala." -Ulang
<"It is different to do nothing compared to doing nothingness. It is difficult doing nothingness, you know." -Lobster>

Or something to that effect.

I remember that line from Bob Ong's Alamat ng Gubat...

But now, I have my own quotable quote inspired by Bob Ong:
"Mas mahirap ang magsulat ng wala!" -Cye
<"It is more difficult to write nothingness!">

No comments: